MYYNTITOIMEKSIANNOT

 

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen palvelun erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa. Myyntiprosessissa toimimme myyjän edustajana ja tavoitteena voi olla kaupan kohteena olevan yrityksen osakekannan myynti kokonaan/osittain tai toteuttamalla joku muu omistus- ja/tai rahoitusjärjestely. Prosessimme avulla pyrimme optimaaliseen omistusjärjestelyyn huomioiden kunkin yrityksen erityispiirteet. 

 Avustamme kaupan toteutukseen liittyvän juridisen-, kirjanpidollisen ja verotuksellisen neuvonnan asiantuntijoiden valinnassa. Toiminnallemme pyrimme myyntiprosessissa siihen, että toimivalla johdolle jää riittävästi aikaa hoitaa myös operatiivisia perusasioita prosessin aikana.