TEKNOVENTURE CAPITAL

Green Deal Fund (GDF)

EU:n vuosien 2030-2050 ilmastotavoitteiden näkökulmasta on tärkeää investoida teknologioihin, jotka vähentävät koko kaivannaissektorin elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä. Harvat pääomasijoitusrahastot EU:ssa keskittyvät elinkaariajatteluun pohjautuvaan hiilineutraaliuteen erityisesti investoinneissa kriittisten mineraalien osalta. Markkinoilla on selkä tarve rahastolle, joka kohdentuu tälle alueelle.

Green Deal Fund-konsepti (GDF) tulee olemaan Teknoventure Capitalin hallinnoima ja sen tavoitteena on tuoda ratkaisuja kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuihin ja niihin liittyviin teknologioihin. GDF:n missiona on:

  1. investoida yrityksiin, jotka ovat tukemassa kaivannaispuolen eurooppalaisia hightech, deep tech ja green technology -sektoreita,

  2. investoida teknologioihin, jotka vähentävät hiilijalanjälkeä ja tukevat EU:n hiilineutraaliustavoitteita tuotteiden koko eliniän osalta,

  3. edistää investointikohteiden toiminnan siirtymistä pois hiilivetypohjaisista energianlähteistä, ja

  4. investoida yrityksiin, jotka noudattavat EU-tason Taksonomia ja Luonnon Kato vaatimuksia.

Rahaston maantieteellisenä fokuksena on Suomi, Ruotsi, Saksa sekä laajemmin pohjoismaat ja Euroopan Unioni. Investoimalla EU-hankkeisiin rahasto tuottaa samalla ratkaisuja kriittisten mineraalien toimitusketjujen haasteisiin EU:ssa. Perustana kaikelle sijoitustoiminnalle ovat ESG (Environment, Social and Governance) arvot. Rahasto tukee samalla kestävän kehityksen tavoitteita vuodelle 2030 ja sijoitustoiminnan kulmakivenä ovat EU:n Taksonomia ja Luonnon Kato vaatimukset.
 
Lehdistötiedote