TASE- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT

Olemme olleet toteuttamassa yli 30 käytännön tase- ja rahoitusjärjestelyä viimeisen 20 vuoden aikana. Toimimme neuvonantajana hyödyntäen omaa kokemuspohjaamme, jossa lähtökohtana on kunkin yrityksen taserakenne, siihen liittyvät sopimukset sekä muutostarpeet. Suunnittelemme järjestelyn eri vaihtoehtomallit ja olemme mukana asiaan liittyvissä neuvotteluissa. 

Tase- ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä palveluitamme ovat muun muassa

  • lainojen, lainaehtojen ja rahoitussopimusten muutostarpeet ja uudelleenjärjestelyt

  • kassakriisi- ja turnaround-tilanteiden hallinta ja neuvottelut rahoittajien kanssa

  • uuden, joko vieraan tai omanpäänehtoisen rahoituksen hankinta

  • muut tilanteet, kuten yrityskaupan suunnitteluun liittyvät tasejärjestelyt

  • projektirahoitus