Tuija Lambacka

Tuija Lambackalla on yli 15 vuoden kokemus talousjohdon, sisäisen laskennan ja pääomasijoittamisen tehtävistä. Tuija on osallistunut useisiin yritysjärjestelyihin ja hänen erityisosaamisaluettaan on pääomarahastojen hallinnointiin ja raportointiin sekä kohdeyhtiöiden analysointiin liittyvät tehtävät. Lisäksi hänellä on vahva kokemus talousraportoinnista johdon ja erilaisten omistajien tarpeisiin. Tuijan keskeisiä työtehtäviä ovat olleet mm. budjetointi-, ennuste- ja kilpailutusprosesseihin liittyvät tehtävät sekä sisäisen laskennan ja KPI -mittaristojen kehittämistyöt.

Pääomasijoitusyhtiöstä (Teknoventure Oy) hankitun työkokemuksen lisäksi Lambackalla on vankka toimialatuntemus sote -sektorin liiketoiminnasta. Hän on työskennellyt aiemmin mm. business controllerina Caritas Säätiössä sekä liiketoiminnan kehittämispäällikkönä Coronaria Hoiva Oy:ssä.

Lambacka on ollut mukana yritysten johtoryhmissä ja kasvattamassa liiketoimintaa sekä orgaanisen kasvun että yrityskauppojen kautta. Tuijan tehtäviin ovat kuuluneet erilaiset liiketoiminnan ja prosessien kehittämistoimet sekä yrityskauppoihin ja -integraatioihin liittyvät projektipäällikön tehtävät. Tuijalla on työkokemusta erilaisten projektien vetovastuusta, sillä hän on vastannut mm. talousjärjestelmän ja hankintatoimen uudistamisprojekteista sekä koordinoinut usean yrityksen kansainvälistä myyntiprosessia.

Pääomasijoitusalalta hankitun työkokemuksen lisäksi Lambackalla on laaja osaamispohja pääomarahastojen hallinnointiin liittyvistä tehtävistä siviilioikeuden maisteriopintojen ja kirjoittamansa pro gradu -työn ”Pääomarahaston hallinnointiin liittyvien riskien oikeudelliset ja sopimusperusteiset kontrollikeinot” kautta.

Lambacka on suorittanut sekä ekonomin (KTM, kansantaloustiede, 2003) että erikoisjuristin (HTM, siviilioikeus, 2020) tutkinnot. Siviilioikeuden opinnot ovat painottuneet yritysjuridiikkaan (yhtiö- ja sopimusoikeus) ja AIFM -lainsäädäntöön, jonka voidaan nähdä olevan hänen erityisosaamisaluettaan.